HOMEO FIRMIEOFERTA KATALOGIKONTAKT
NARZĘDZIA DIAMENTOWE
NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE
AKCESORIA POMIAROWE
NARZĘDZIA ŚCIERNE
WŁÓKNINY FILTRACYJNE
   
 

Sprawdziany do gwintów


- sprawdziany do gwintów  pierścieniowe
- sprawdziany do gwintów trzpieniowe - jedno, dwugraniczne
- sprawdziany do otworów i wałków 
- sprawdziany specjalne wg rysunku
  (sprawdziany posiadają certyfikat kalibracji DKD 
   na zgodność z normą  DIN)

Akcesoria do twardościomierzy

                                                     

Diamentowe końcówki do twardościomierzy - Certyfikat GUM

  • Rockwell                                                                                                          
  • Vickers                                                                                                                                     
Kulki z węglików spiekanych do pomiaru twardości metodą
Brinella ( wg normy PN EN ISO 6506-2 )                            
  • Ø 1,0
  • Ø 2,5
  • Ø 5,0
  • Ø 10
  • inne
Płytki wzorcowe do  pomiarów twardości dla skali               
Rocwell, Vickers, Brinell - certyfikat MPA NRW.
- stalowe
- aluminiowe